פורום ההמסרה מיועד לאנשי אתרי מורשת, גנים לאומיים, גני חיות, מוזיאונים ומרכזי מבקרים האמונים על העברת המסרים, המשמעויות והערכים לקהל המבקרים. מטרת הארגון היא לקדם את הידע וליצור התמקצעות בתחום ההמסרה באמצעות פרסום חומרים, ארגון מפגשים מקצועיים, בניית קהילה, והעברת קורסים ותכניות הכשרה.

הפורום פונה לכל אנשי המקצוע השותפים ביצירת ההמסרה והם כל מי ששותף בהקמה, בשימור ובתפעול האתר ותכניותיו: אדריכלים, מעצבים, אוצרים, אנשי שימור, אנשי חינוך, אנשי מולטימדיה, אנשי תיירות ואנשי פרסום.

הפורום הוקם בישראל בשנת 2016 על ידי נציגים של הגופים המשמעותיים מבחינת אתרי מורשת ותרבות בישראל: משרד ירושלים ומורשת, רשות הטבע והגנים, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל וקרן קיימת לישראל. אליהם חברו היחידה למוזיאונים במשרד הבטחון, החברה להגנת הטבע, איקו"ם ישראל, איקומוס ישראל, אוניברסיטת חיפה, מוזאון ארצות המקרא ורשות העתיקות.

צוות ניהולי

ד"ר יעל במברגר, ניהול והובלה

רויטל בר-יוסף, רכזת קורסים

צוות היגוי

(לפי סדר א'-ב')

שירי ארליך, יחידת המוזיאונים של משרד הבטחון

אלעד בצלאלי, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

רוני בר-נתן, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

ד"ר אייל מטרני, רשות הטבע והגנים

אדר סטולרו-מליחי, רשות הטבע והגנים

רז סמירה, איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל

ירון צ'רקה, קרן קימת לישראל

תמי ריץ', איקומוס ישראל

אדר' שירה שפירא, משרד ירושלים ומורשת

ייעוץ אקדמי

ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה

פס הפרדה
לוגואיים של לקוחות

© 2024 המסרה – Interpret IL.

בניה - שמרת דיגיטל - מומחה מחשוב ואינטרנט, עיצוב - סטודיו לעיצוב הלית קלכמן

© 2024 המסרה – Interpret IL.

Build - Shomrat Digital, Design - Halit Kalechman - Graphic Design studio