ארגון ההמסרה מיועד לאנשי אתרי מורשת, גנים לאומיים, גני חיות, מוזיאונים ומרכזי מבקרים האמונים על העברת המסרים, המשמעויות והערכים לקהל המבקרים. מטרת הארגון היא לקדם את הידע וליצור התמקצעות בתחום ההמסרה באמצעות פרסום חומרים, ארגון מפגשים מקצועיים, בניית קהילה, והעברת קורסים ותכניות הכשרה.

הארגון פונה לכל אנשי המקצוע השותפים ביצירת ההמסרה והם כל מי ששותף בהקמה, בשימור ובתפעול האתר ותכניותיו: אדריכלים, מעצבים, אוצרים, אנשי שימור, אנשי חינוך, אנשי מולטימדיה, אנשי תיירות ואנשי פרסום.

הארגון הוקם בישראל בשנת 2016 על ידי נציגים של הגופים המשמעותיים מבחינת אתרי מורשת ותרבות בישראל: משרד ירושלים ונורשת, רשות הטבע והגנים, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל וקרן קיימת לישראל. אליהם חברו היחידה למוזיאונים במשרד הבטחון, החברה להגנת הטבע, איקו”ם ישראל, איקומוס ישראל, אוניברסיטת חיפה, מוזאון ארצות המקרא ורשות העתיקות.

ריכוז והובלה

ד”ר יעל במברגר

צוות היגוי (לפי סדר א’-ב’)

אלעד בצלאלי, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

רוני בר-נתן, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

ד”ר אייל מטרני, רשות הטבע והגנים

אדר סטולרו, רשות הטבע והגנים

ירון צ’רקה, הקרן הקיימת לישראל

אדר’ שירה שפירא, משרד ירושלים ומורשת

ייעוץ אקדמי

ד”ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה

פס הפרדה
לוגויים של לקוחות

© 2021 המסרה – Interpret IL.

בניה - שמרת דיגיטל - מומחה מחשוב ואינטרנט, עיצוב - סטודיו לעיצוב הלית קלכמן

© 2021 המסרה – Interpret IL.

Build - Shomrat Digital, Design - Halit Kalechman - Graphic Design studio