משולשThe Third Israeli National Conference on Heritage Interpretation

Date:

26 February, 2020 , 9:00-16:30

Place:

Beit Govron National Park & Israel Police Heritage Centre
Design and planning
Design-and-planning
Untitled-2
Untitled-5
Untitled-4
con-3
con-2_3
Untitled-3
Untitled-1
Untitled-6
Untitled-7
Untitled-14
Untitled-8
Untitled-11
Untitled-13
Untitled-10
Untitled-9
Untitled-12
Untitled-16
Untitled-17
Untitled-18
Untitled-20
Untitled-19
Untitled-15

The conference started with two tours to choose from in the Beit Govrin National Park: the Bney Horin City under the guidance of Dr. Eyal Mitrani, and the Northern Cave and the Flowering Path under the guidance of Adar Stolero. From there we continued to gather at the Israel Police Heritage Centre in Beit Shemesh, with the leading of Shira Shapira from the Ministry of Jerusalem and Heritage.

We heard a lecture by Prof. Nir Orion on novelty spaces in the open areas, and a lecture by Dr. Yael Ram on transforming ideas in an era of diversions and interruptions.

We summarized the insights that emerged from round tables discussions, from which emerged the need for further development of professionalization in interpretation. We heard about future directions of the Interpret IL organization. At the end of the day, we experienced a tour of the Police Heritage Centre with the inspiring guidance of Chief Shlomi Shitrit, the commander of the Heritage Centre.

פס הפרדה
לוגואיים של לקוחות

© 2024 Hamsara – Interpret IL.

בניה - שמרת דיגיטל - מומחה מחשוב ואינטרנט, עיצוב - סטודיו לעיצוב הלית קלכמן

© 2024 Hamsara – Interpret IL.

Build - Shomrat Digital, Design - Halit Kalechman - Graphic Design studio