משולשWhat is ‘Interpretation’?

למידה שיתופית במוזיאון

Date:

1 July, 2020 , 10:00-11:00

Place:

Zoom meeting

What does the Hebrew word ‘Hamsarah’ mean? How it is connected to Interpretation? Is it a new invention, who can do it, and where we are in this whole story?

A short lecture and discussion of the Hebrew term ‘Hamsarah’=’Interpretation’, where it came from, and where it is headed.

פס הפרדה
לוגואיים של לקוחות

© 2024 Hamsara – Interpret IL.

בניה - שמרת דיגיטל - מומחה מחשוב ואינטרנט, עיצוב - סטודיו לעיצוב הלית קלכמן

© 2024 Hamsara – Interpret IL.

Build - Shomrat Digital, Design - Halit Kalechman - Graphic Design studio