משולשFostering communities through HI

Fostering communities through heritage interpretation: Case studies from the Western Balkan region

Interpret Europe’s Western Balkan initiative took place from 2018 to 2020. It focused on one of the most interesting regions in Europe. The diversity of this region is mainly reflected by its
outstanding natural and cultural heritage. In some Western Balkan countries, heritage tourism played a crucial role for a long time, while in others this sector is still under development. In both cases, essential questions are how heritage can be interpreted in a contemporary way and how especially local people can contribute to and benefit from its interpretation.

Compilation of the report: Dragana Lucija, Ratković Aydemir, & Helena Tolić

Interpret Europe (2020)

Link to the paper

פס הפרדה
לוגואיים של לקוחות

© 2024 Hamsara – Interpret IL.

בניה - שמרת דיגיטל - מומחה מחשוב ואינטרנט, עיצוב - סטודיו לעיצוב הלית קלכמן

© 2024 Hamsara – Interpret IL.

Build - Shomrat Digital, Design - Halit Kalechman - Graphic Design studio