משולשICOMOS Charter for Heritage Interpretation

 

THE ICOMOS CHARTER

THE ICOMOS CHARTER FOR THE INTERPRETATION AND PRESENTATION
OF CULTURAL HERITAGE SITES
Prepared under the Auspices of the ICOMOS International Scientific Committee on
Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites.
Ratified by the 16th General Assembly of ICOMOS,
Québec (Canada), on 4 October 2008.

The original Charter

פס הפרדה
לוגואיים של לקוחות

© 2024 Hamsara – Interpret IL.

בניה - שמרת דיגיטל - מומחה מחשוב ואינטרנט, עיצוב - סטודיו לעיצוב הלית קלכמן

© 2024 Hamsara – Interpret IL.

Build - Shomrat Digital, Design - Halit Kalechman - Graphic Design studio