משולשקול קורא: הצטרפות לקבוצות העבודה

תאריך:

Date:

| הרשמה עד ליום שני, כ"ט באייר תשפ"ב, 30 במאי 2022

מיקום:

Location:

בהובלת:

המסרה ישראל

Instructed by:

המסרה ישראל

פרטי איש קשר:

intrprtIL@gmail.com

עלות:

ללא

Cost:

ללא

כנס ההמסרה האחרון עסק בשיתוף ושותפות ציבור במעשה ההמסרה, ופתח מרחב לחשיבה ולפיתוח באמצעות שיתוף ציבור. בהמשך לרוח זו, אנו קוראים לכם, חברי קהילת ההמסרה, להיות שותפים בגיבוש העקרונות ובהרחבת הידע בתחום ההמסרה באמצעות קבוצות עבודה.

קבוצות העבודה תהיינה מבוססת עליכם אנשי הקהילה, ותעסוקנה בנושאים שונים בהמסרה.

מטרתה של כל קבוצת עבודה היא להפיק מסמך עמדה שיכלול רקע תיאורטי, קווים מנחים ופרקטיקות לפיתוח המסרה בתחום. אלה יגובשו על סמך הניסיון של חברי הקבוצה, ועל סמך הידע המחקרי והמקצועי הקיים בתחום בארץ ובעולם. הקבוצה תיפגש אחת לחודש במקום ובמועדים שייבחרו על ידי חברי הקבוצה, עד להגשת תוצר סופי בחודש דצמבר 2022. הקבוצות תמשכנה בפעילות ועדכון באופן שוטף גם לאחר כתיבת המסמך.

נושאי קבוצות העבודה המוצגים כאן הם ראשוניים, ואתם מוזמנים להוסיף נושאים נוספים הנראים לכם חשובים לפיתוח בתחום ההמסרה. בשלב ראשון תפתחנה ארבע קבוצות מרשימה זו, אחת בכל קטגוריה, על פי מספר המצטרפים. קבוצות נוספות תפתחנה בהמשך לאחר מספר חודשים.

נושא-על

  • תכנון ואוצרות מבוססי המסרה – הגדרת עקרונות לתכנון תצוגות ואתרים המביאים בחשבון שיקולי המסרה. הגדרת תהליך עבודה שההמסרה שזורה בו באופן אינטגרלי מהשלבים הראשוניים של הפרויקט ועד לסיומו.

נושא כללי

  • אתיקה והמסרה –הכללים האתיים להמסרה, הן ברמת התכנון והן ברמת ההדרכה. התאמה למסמכי מדיניות ואמנות בין לאומיות לאתיות בהמסרה.
  • המסרה ושיתוף ציבור – שיתוף ציבור במעשה ההמסרה בשלבי פיתוח של אתר ובהפעלתו. עיסוק במטרות, באתגרים ובפרקטיקות.
  • התאמת עקרונות ההמסרה של טילדן לימינו – התאמת העקרונות של טילדן להמסרה שנכתבו לפני כ-70 שנים למציאות הישראלית העכשווית.

נושא ממוקד

  • המסרה לילדים ולבני נוער – התייחסות לשונות הגילאית בין המבקרים. כיצד יש לתכנן וליישם המסרה המיועדת לילדים ובמה היא שונה מזו המיועדת למבוגרים. כיצד יש לתכנן המסרה לבני נוער, בשונה מילדים וממבוגרים, ומהן הפרקטיקות עבור קבוצות רב-גילאיות.
  • שימור, אותנטיות והמסרה באתרים ארכאולוגיים והיסטוריים – התייחסות להמסרת השימור וחשיבותו, ולפיתוח המסרה משמרת ואותנטית, אשר איננה פוגעת באתר ומציגה אותו בצורה אותנטית ככל שניתן.

נושא יישומי

  • המסרה חיה – התייחסות להמסרה על ידי החייאת אתרים ברוח התקופה באמצעות תלבושות, שחקנים, מאכלים, אירועים המסרתיים והצגות.
  • שילוט – התייחסות לאופני בחירת התוכן, הטקסט והויזואלים של השלט כמקדמי המסרה, כמו גם למיקומו, לצורתו ולכמות השלטים באתר.
  • המסרה באמצעים טכנולוגיים – התייחסות לאמצעים הטכנולוגיים בהם מתבצעת המסרה, על החוזקות והחולשות של כל אחד מהם. ניתוח מצבי רוויה טכנולוגית, ואתגרי המסרה נוספים.
  • נגישות והמסרה – התייחסות להתאמת ההמסרה למגוון אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הן ברמת התכנון והן ברמת ההדרכה.

חברי קהילת ההמסרה מוזמנים להירשם לקבוצות העבודה ולהציע רעיונות נוספים לקבוצות שתפתחנה בעתיד עד ליום שני כ"ט באייר תשפ"ב 30 במאי 2022.

בברכה,

צוות ההיגוי הבין-ארגוני לקידום ההמסרה בישראל (לפי א'-ב')

שירי ארליך, יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון

ד"ר יעל במברגר, רכזת המסרה ישראל

אלעד בצלאלי, סמנכ"ל מיהל, מטה ומורשת, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

רוני בר-נתן, מנהלת מחלקת השתלמויות ואירועים, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

ד"ר אסף זלצר, ראש התוכנית לאוצרות מורשת, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אייל מטרני, ראש תחום קהל וקהילה במחוז מרכז, רשות הטבע והגנים

אדר סטולרו-מליחי, מנהלת יחידת התוכן ב מחוז מרכז, רשות הטבע והגנים

רז סמירה, יו"ר איגוד המוזיאונים ואיקום ישראל

ירון צ׳רקה, צפר ראשי, קרן קימת לישראל

תמי ריץ', איקומוס ישראל, מרצה במחלקה ללימודי השואה, אוניברסיטת חיפה

אדר' שירה שפירא, סגנית ראש אגף בכיר, משרד ירושלים ומורשת

לבירורים נוספים בדוא"ל IntrprtIL@gmail.com או בטלפון 054-6984921

פס הפרדה
לוגואיים של לקוחות

© 2024 המסרה – Interpret IL.

בניה - שמרת דיגיטל - מומחה מחשוב ואינטרנט, עיצוב - סטודיו לעיצוב הלית קלכמן

© 2024 המסרה – Interpret IL.

Build - Shomrat Digital, Design - Halit Kalechman - Graphic Design studio